Kokos team
vod Lze asovka 10hodinovka Triatlon Non rejs Pohr Ostatn

A další šwih je 29.bezna Je to steda a je to ješt bezen.
Pojede se nkam na sever nebo severozápad nebo severovýchod nebo západ nebo východ.
Pojede se u tradin od
Vošahla Je sudý týden.
Šwih bude zadarmo.
Pojede se v
17:00 hod. Take tradin tam.


Od kud
Z námstí od Bartolomje od "Vošahla" a nebo od CéBéka ze Slovan.
Kdy
Kadou stedu za kadého poasí. as vlastn záleí na domluv. Uritale bude na webu.
Trasy
O trase se rozhoduje a pi srazu u Vošahla nebo CéBéka. Kadý má monost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vdy dohodli.
Mapy Trasy v map jsou uloeny na portále mapy.cz. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše teba pro poádné zvtšení mapy a dalších podrobností na map.
Odkazy na minulé roníky
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022   ext. 23 ext. 22
         

22.bezna 2023
steda
Koterov, Bokov, Doubravka, Stezka smrti, Dolanský most, Dolany, Draahotínský rybník, Zru, Bolevák.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí První jarní. Take teplo.
Trasa 46,35 km Zaátek na jihu a pesto konec na severu. Od CéBéka do Koterova. Podél Úslavy ke sv.Jií. Pod Chlumem do Bukovce. Stezkou smrti na Dolanský most. Do Dolan a pes kopec k Drahotínskému rybníku. Pes Senec k Tondovi ze Zrue na zámek.
Úast 9

David, Pavel Kozel, Tonda ze Zrue, Úasák, Bambus, Tom, Šéa, Tlumi.15.bezna 2023
steda
Nad ZOO. Vinice, Radice, Malesice, Kozolupy, u Myslinky, Tluná, Vejprnice, Skvrany, Potraviny.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady ne.
 
Profil
Poasí Chvílema snilo.
Trasa 32,68 km Sice nepršelo. Chvílena snilo a bahna, bahna bylo hodn. A do Malesic a vlastn i do Kozolup to šlo. Ale z Kozolup pes kopec do Tluné to byla bahení lahdka. Take z Tluné to bylo po cyklostezce podél koletí a to Plzn. Po Potravinách bylo úpln všechno slušn namrznutý.
Úast 4

Tonda ze Zrue, Tlumi, Úasák.8.bezna 2023
steda
ernice, Losiná, Nezbavtice, Chválenice, Chouzovy, Vltejn, Nezvstice, Šáhlavice, Šáhlavy, Plzenec, Koterov.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Celou dobu lilo.
Trasa 54,05 km Nebudu si brát servitky. Chcalo poád chcalo. Na Vltejn obas mí. Zato zVltejna u kurevsky hodn. Nejvýivnjší to bylo po limonád z Plzence do Plzn. Nit nezstala suchá. Jako dneska to bylo dost peklo. To u nebylo hodn dlouho. Pokud vbec nkdy.
Úast 5

Martin, David, Pavel Kozel, Honza.1. bezna 2023
steda
Nad ZOO, Radice, Chotíkov, Pod Krkavcem, Záluí, Horní Bíza, Temošná, Bolevák.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Naprosto jasno.
Trasa 37,47 km Dneska jsem byl. Minulou stedu mi bylo tak blb, e to fakt nešlo. Nepamatuju si e bych stedu vynechal. Pravda u si moc nepamatuju. Dneškem jsem si to vynahradil. Sluníko, svtlo, Venuše s Jupiterem. A kluci. Je to blbý je to jenom trnáct dn, ale byl sem rád, e s nima mu. Zase.
Úast 5

Martin, David, Tonda ze Zrue, Tlumi.


 

 


15.února 2023
steda
Nad ZOO. Vinice, Globus, Radice, Kimice, Vejprnice, Nová Hospoda, Borské pole, Valcha, Borská pehrada, eské údolí, Doudlevce, Stadion.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Inverze. Take v mlze.
Trasa 38,38 km Takovýhle poasí na šwih sem si vdycky pál. Inverze. Zapadající sluníko nad mrakama. A dole je válí naprstelný mraky. Takhle pesn bylo. Jen sme byli v tch dole neprstelných mrakách. Schváln myslíte, e to mlo chybu ? Jasn e nemlo.
Úast 4

Martin, Tonda ze Zrue, Pavel Kozel.8.února 2023
steda
Koterov, Plzenec, Šáhlavy, Losiná, ernice.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Teplo jako kdy je v lét trochu zima.
Trasa 34,38 km Dneska to vypadalo jako v zim. Krom tedy jednoho. Není sníh. Take to vypadalo jako v lét kdyby bylo pod nulou. Pochvalu tentokrát zaslouí. Tlumi. No zaslouí to nevím. Zmrznulo mu lanko v bovdenu, to jak je pelivej a myje kolo vodou. Celý to jel na jeden pevod. Tak nevím.
Úast 7

Úasák, Martin, David, Honza, Tonda ze Zrue, Tlumi.


   


1.února 2023
steda
Nad ZOO, Globus, Sytná, pod Krkavcem, Ledce, Záluí chaty, Temošná, Senec, Zru, Bolevák, Plze.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Poprvé únorová bouka.
Trasa 35,25km Taková naprostá klasika s koncem na zámku ve Zrui. Od Vošahla nad ZOO. Kolem nového obchvatu. Kolem Globusu. Pod Krkavec. Pod ním do Ledc. Na Záluí. K trati a podél ní do Temošné. Lesem na zámek k Tondovi. Tady a díky Tondo veliká hostina.
Úast 6

Martin, David, Tonda ze Zrue, Tlumi, Úasák.


 

25.ledna 2023
steda
Koterov, Bokov, Tesco, Holý vrch, ervený Hrádek, Bukovec, Bílá Hora, Seneák, Kameák, Kolomazná pes, Šídlovák, Bolevák.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Kolem nuly.
Trasa 38,18km Tentokrát medailová. Dláme to u šest let. Promítání fotek z loských šwih. Take i letos. Po šwihu. To je peci jasný.Vy co s námi jezdíte, tak je mi velikým potšením, e s vámi mu jezdit. Fakt si toho váím.
Úast 6

Martin, David, Tom, Pavel Kozel, Tlumi.18.ledna 2023
steda
Kimice, Nová Hospoda, Lesov, Lhota, Litice, eské údolí.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Kolem nuly s obasným snením.
Trasa 32,39km Od Vošahla pes Saský most k Plazze. Podél Me do Kimic. Pes pole do Nové Hospody. Za Borským polem na Sulkov. Ped ním kolem sulkovské elektrárny do Lhoty. Podél Radbuzy do Litic. malá zastávka v hospod a hurá do Plzn.
Úast 8

Martin, David, Tom, Honza, Pavel Kozel, Tlumi, Tonda ze Zrue.11.ledna 2023
steda
Hradišt, Radobyice, Na Valech, Valík, Štnpvice, U Šesti dub, Štnovický Borek, Kordán, Sv.Barbora, iice, Štnovice, Valík, ernice.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Teplo na leden.
Trasa 39,75km Do Hradišt kolem jezu a pes lávku do Radobyic na kopec Val a kolem vysílae na Valík a do Štnovic. Kolem Jezírek k Šesti dubm a do Štnovického Borku. Pes Kordán ke sv.Barboe. Do iic a po ervený zpátky do Štnovic. Pes Valík do ernic k Matasm..
Úast 4

Martin, David, Tom.4.ledna 2023
steda
Kimice, Malesice, nad Malesickou skálou, Chotíkov, Sýtná, Globus, nad Zoo, Kilometrovka, Potraviny.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Teplo jako kdy je v lét trochu zima.
Trasa 25,41 km Vypadalo to, e bude moe bláta. Nakonec to nebylo tak hrozný. Take. Od Vošahla kolem stadionu pes Mi. Náplavkou za Plazu. Podél Me pes Kimice do Malesic. Od tud k nejfotogenitjší cest do Chotíkova. Pes Sytnou ke Globusu s po nové cyklostezce nad ZOO. Kilometrovkou na Potraviny.
Úast 5

Úasák, Martin, David, Honza.28. prosince 2022
steda
Koterov, Plzenec, Tymákov, Mokrouše, Nmiky, háj.ilina, Klabava, Ejpovicé jezero, Kyšice, ervený Hrádek.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Na konec roku docela teplo.
Trasa 45,23 km Poslední v roce 2022. Ml být krátký. Nebylo. Take od CéBéka do Koterova. Po Kundí stezce do Plzence k rotund. Trochu blátem do Tymákova. Lesem k Rokycanm. A hodn velikým blátem ke Klabav. Pi Ejpovickém jezeru do Kyšic. Po nové cest do erveného Hrádku. Konec |U Boleváku.
Úast 5

Tonda ze Zrue, Úasák, Kozel, Martin. 

 

Kopirajt je majetkem Jistie. Strnky vytvoil a udruje Jisti..

vod Lye asovka 10hodinovka Triatlon Non rejs Pohr Vpravy Ostatni